Iskanje

Varnost je naša osnovna misel.

Celostni varnostni koncept družbe Mercedes-Benz avtomobilsko varnost deli na štiri stopnje.

Prva faza: varna vožnja

Druga faza: ob nevarnosti

Tretja faza: ob nezgodi

Četrta faza: po nezgodi

Za preprečevanje novih nezgod in lažje reševanje potnikov se lahko glede na vrsto in resnost nezgode, ki jo zazna sistem, sprožijo različni ukrepi:

  • Najboljša možna zaščita: motor se samodejno izklopi in prekine se dovod goriva.
  • Vpadljiva osvetlitev: za preprečevanje posledic nezgod in lažje iskanje poškodovanega vozila se lahko samodejno aktivirajo opozorilne utripalke in zasilna razsvetljava notranjosti.
  • Samodejno odzračevanje: v primeru sprožitve zračnega meha se bočna okna samodejno spustijo.
  • Preprosto odpiranje: po nezgodi se vrata in okna samodejno odklenejo, tako da jih lahko potniki ali reševalci lažje odprejo.
  • Boljše možnosti reševanja: za lažje odpiranje vrat po čelnem trku so med blatnikom in vrati vgrajene reže.
  • Povezava za klic na pomoč: v primeru nezgode lahko sistem za klic v sili Mercedes-Benz občutno skrajša čas do prihoda reševalcev na mesto nezgode. Prenos podatkov poteka prek mobilne radijske povezave prek komunikacijskega modula z lastno kartico SIM. Pri klicu v sili torej niste odvisni od delovanja mobilnega telefona, ki je lahko poškodovan ali izpraznjen.

[1] Pogoj: vzpostavljena internetna povezava.