Gašenje požarov in reševanje

Vedno pogosteje smo priča naravnim katastrofam. Zemeljski plazovi, ki hiše in naselja preprosto odrežejo od preostalega sveta. Potres, ki zgolj v sekundah uniči celotne regije. Poplave, ki ogrožajo gospodarsko eksistenco. Gozdni požari, ki ogrožajo mesta in vasi. Tsunamiji, ki opustošijo celotna ozemlja. Tornadi, ki uničijo infrastrukturo. Ko šteje vsaka sekunda, se gasilci, policija, tehnične službe, občine in reševalne enote povsod po svetu zanesejo na posebna vozila družbe Mercedes-Benz.

VEČ INFORMACIJ