Šasije Sprinter | Tehnični podatki | Mercedes-Benz
Motor OM651

Pod pokrovom motornega prostora: tehnični podatki, mere in mase šasij Sprinter.

Mere in mase.

Dolžina vozila
Različica kabine
Največja dovoljena masa (NDM)
Pogon

Zmogljiv in gospodaren napredek.

4 vrste motorjev.

Kdor želi uspeti, potrebuje močan zagon: 4-valjni dizelski motor s 3 stopnjami moči in dizelski motor V6 v vozilu Sprinter zgledno združujeta moč in gospodarnost. Porabo goriva preizkušenih motorjev pa smo še dodatno zmanjšali, na primer z zmanjšanjem trenja v motorju. Vsi motorji so na voljo z mehanskimi1 in samodejnimi menjalniki.

Tehnologija SCR (Selective Catalytic Reduction – selektivna katalitična redukcija) izpolnjuje stroge zahteve standarda Euro 6 oz. Euro VI. Ta postopek v dizelskih motorjih zmanjšuje izpuste dušikovega oksida. Izpušni plini so speljani skozi katalizator, dušikovi oksidi2 pa se z dodatkom tekočine AdBlue® na vodni osnovi pretvorijo v dušik in vodo.

1

Serijski 6-stopenjski mehanski menjalnik v povezavi z dizelskim motorjem V6 OM642 je predvidoma na voljo od 4. četrtletja 2018.

2

Med dušikove okside (NOx) sodita dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2).

Pregled motorjev v vozilu Sprinter:

  • Vrstni 4-valjni dizelski motor s 3 stopnjami moči
  • Dizelski motor V6

Motorji in poraba.

Vrsta vozila
Pogon
Emisijski razred

Lorem Ipsum