Zavarovanje dostavnih vozil | Mercedes-Benz Service
Zavarovanje dostavnih vozil. Varnost ima prednost.

Zavarovanje. Varnost ima prednost.

Vse o avtomobilskih zavarovanjih.

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozil.

  1. Oblike zavarovanj
Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Sklepanje avtomobilskih zavarovanj

PE Ljubljana
Maja Ceglar
T:  +386 1 588 3672
M: +386 51 369 553
maja.ceglar@emilfrey.si


PE Maribor
Simonida Fekonja Gorše
T: +386 31 313 646
simonida.fekonjagorse@emilfrey.si


PE Celje
Gloria Magerl
T: +386 3 4261 881
infocelje@emilfrey.si