Zavarovanje dostavnih vozil | Mercedes-Benz Service
Zavarovanje dostavnih vozil. Varnost ima prednost.

Zavarovanje. Varnost ima prednost.

Vse o avtomobilskih zavarovanjih.

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozil.

  1. Oblike zavarovanj
Center za cenitev kasko škod in zavarovanja

Autocommerce, d.o.o.
Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7:30 do 15:30

Sklepanje avtomobilskih zavarovanj

Natalija Pušnik Vinšek
T: 015883672
M: 041 342 716

Center za cenitev kasko škod

T: 01 588 3708
M: 041 486 099
Servis osebnih vozil Mercedes-Benz: T: 01 588 3555