Prevzem odsluženih vozil | Servis Mercedes-Benz
Prevzem odsluženega vozila

Prevzem odsluženih vozil.

Recikliranje odsluženih vozil.

Trajnost in varstvo okolja pri Daimlerju.

Kot izumitelj avtomobila se Daimler zaveda svoje velike odgovornosti in se zavezuje, da je trajna ter okolju prijazna mobilnosti bistven del strategije podjetja. Okolju prijazno oblikovanje izdelka, opredeljeno v okoljskih smernicah družbe Daimler AG, upošteva celoten življenjski ciklus izdelka: od zasnove in proizvodnje do uporabe izdelka, njegove odstranitve in recikliranja.

Osnova učinkovite predelave vozil po končani uporabi je možnost recikliranja vozil, ki jo vedno znova izboljšujemo. To je pogoj za to, da lahko naši partnerji ponovno uporabijo dragocene materiale, ki se skrivajo v naših izdelkih.

Če se boste nekega dne dejansko morali ločiti od svojega vozila, vas prosimo, da vozilo vrnete v eno od zbirnih mest naše mreže. Mercedes-Benz organizira preprost in brezplačen prevzem ter predelavo vašega vozila v skladu s predpisi in na okolju prijazen način.

S prevzemom vašega vozila in učinkovitim recikliranjem materialov znatno prispevamo k sklenitvi kroga ponovne uporabe in varovanju virov.

Prevzem odsluženih vozil.

Prevzem vašega odsluženega vozila.

Da bi vam olajšali vračilo odsluženega vozila, Mercedes-Benz ponuja obsežno mrežo zbirnih mest. Z vračilom vozila v eno od naših zbirnih mest poskrbite, da bo vaše vozilo reciklirano skladno z zakonodajo in da bodo dragoceni materiali ponovno uporabljeni pri proizvodnji novih izdelkov. Na ta način neprecenljivo prispevate k varovanju okolja in izboljšavi učinkovite rabe virov.

Po predaji vozila in dokumentov za registracijo pri enem od naših partnerjev prejmete potrdilo o uničenju vozila, ki potrjuje zakonito odstranitev odsluženega vozila. To potrdilo običajno potrebujete, da na upravni enoti dokončno odjavite svoje vozilo.

Kot lastnik Mercedes-Benza lahko svoje vozilo na zbirnem mestu naše mreže brezplačno oddate pod naslednjimi pogoji:

  • Gre za vozilo, namenjeno prevozu ljudi, z do 9 sedeži ali za vozilo za prevoz blaga do teže 3,5 t.
  • Vozilo je ali je bilo pred dokončno odstavitvijo vsaj en mesec registrirano v eni od držav Evropske unije.
  • V odsluženem vozilu ne sme biti odpadkov, vozilo pa mora biti popolno (pogon, podvozje, karoserija, katalizator, elektronski krmilniki).

Predelava.

Predelava dragocenih surovin.

Vaš Mercedes-Benz je mogoče za sabo pustil svoje najboljše čase, a še zdaleč ni povsem neuporaben.

Najsodobnejša tehnologija recikliranja omogoča ponovno uporabo številnih materialov vozila, pri čemer se prihranijo dragocene surovine in obvaruje okolje.

  1. Recikliranje dragocenih surovin.