Prehodno obdobje I Mercedes-Benz
Prehodno obdobje na WLTP Mercedes-Benz

Prehodno obdobje.

Različni termini prehoda v EU.

Obdobje prehoda z NEDC na WLTP.

Toliko je jasno: do konca leta 2020 mora vseh 28 držav Evropske unije preiti na novo certificiranje WLTP. Časovni okvir za posredovanje vrednosti porabe in emisij ter prilagoditve izračuna obdavčitve za motorna vozila znotraj EU ni enoten.

Začasno zato še veljajo vrednosti NEDC.

Razlike med NEDC in NEDC, izračunanim na podlagi WLTP.

Poleg vrednosti WLTP je treba do konca leta 2020 za vsa vozila vzporedno določati tudi vrednosti NEDC. Te vrednosti so navedene v dokumentih vozila. V prihodnosti se bo torej po certificiranju WLTP s postopkom, ki ga predpisuje zakonodaja, izračunala tudi vrednost NEDC. Pri tem še naprej veljajo okvirni pogoji, določeni z WLTP.

Izračunane vrednosti NEDC so osnova za določitev izpustov CO2 voznega parka proizvajalca. Te vrednosti so bile prvotno namreč določene na podlagi certificiranja NEDC.

Različni termini, drugačne mejne vrednosti.

Razreda vozil M1 in N1 – razlike

Certificiranje WLTP se med vozili z registracijo za osebna vozila (M1) in vozili z registracijo za gospodarska vozila (N1) razlikuje tako glede termina uvedbe kot tudi mejnih vrednosti: za vozila z registracijo za gospodarska vozila N1, skupini II in III, ter vozila razreda N2 sledi prehod s certificiranja NEDC na WLTP leto pozneje kot za vozila z registracijo za osebna vozila. To pomeni: za nova tipska dovoljenja za vozila, registrirana kot gospodarska vozila N1 skupin II in III ter razreda N2 velja WLTP od 1. 9. 2018, od 1. 9. 2019 pa za vsa na novo registrirana vozila.

Izjema so vozila z referenčno maso nad 2840 kg, kot se lahko zgodi pri vozilih Sprinter. Za ta vozila WLTP ne velja. Še naprej bodo certificirana po emisijskem razredu Euro VI na preskusni napravi za motorje. Za referenčne mase med 2380 kg in 2840 kg obstaja možnost izbire med certificiranjem WLTP na preskusni napravi z valji ali certificiranjem na preskusni napravi za motorje.