RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Merjenje emisij delcev in ogljika na cesti.

Dejanske emisije, ki nastanejo pri vožnji (RDE).

Med novim postopkom certificiranja se najprej izmerijo emisije škodljivih snovi ob realni uporabi vozila na cesti: za najnovejše emisijske razrede Euro 6c, Euro 6d-TEMP in Euro 6d certificiranje WLTP v laboratoriju dopolnjuje meritev emisij škodljivih snovi na cesti. Določitev »dejanskih emisij, ki nastanejo pri vožnji«, na kratko RDE, zagotavlja, da mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov in število delcev niso upoštevani le pod laboratorijskimi pogoji, ampak tudi v dejanskem cestnem prometu. V ta namen se na vozilo pritrdijo naprave PEMS (ang. Portable Emission Measurement System – prenosni sistem za merjenje emisij), ki med vožnjo merijo delež škodljivih snovi v izpušnih plinih.

Tako imenovani faktor skladnosti (ang. Conformity Factor, CF) navaja, za koliko so lahko vrednosti, izmerjene v cestnem prometu, višje od laboratorijskih vrednosti za emisijski razred Euro 6. Po prehodnem obdobju smejo vrednosti dušikovih oksidov in število delcev emisijskega razreda Euro 6d vrednosti, določene v laboratoriju, presegati še za 50 %. To odstopanje predstavlja toleranco pri merjenju s prenosnimi merilniki za preizkuse RDE. Letno jo je treba preverjati in jo po potrebi zmanjšati.