Posledice za stranke I Mercedes-Benz
Posledice WLTP za stranke Mercedes-Benz

Posledice za stranke.

Enotno certificiranje, različna obdavčitev.

Vpliv na davek na motorna vozila.

V številnih državah Evropske unije so izpusti CO2 osnova za obdavčitev – to je v pristojnosti nacionalnih vlad. V večini evropskih držav z obdavčitvijo, odvisno od izpustov CO2, pa še vedno ni zavezujočih sklepov, kako bo potekala obdavčitev vozil, certificiranih po postopku WLTP. Države članice Evropske unije morajo obdavčitev spremeniti šele do 1. 1. 2021.

Pričakovano je, da bodo emisije CO2 po postopku WLTP višje kot po postopku NEDC. Če se formula za izračun obdavčitve ne bo ustrezno spremenila, bi to pomenilo višji davek na motorna vozila.  

Optimalna poraba od samega začetka.

Uravnavanje porabe s konfiguratorjem CO2.

Z novim certificiranjem WLTP lahko z varčevanjem goriva začnete že pri konfiguraciji vozila. Mercedes-Benz Vans namreč za vsako vozilo transparentno predstavi specifične vrednosti emisij CO2. Tako že ob konfiguraciji vozila izveste, kako oprema vozila vpliva na porabo goriva.

Maso vozila je mogoče zmanjšati s sestavnimi deli z optimizirano težo, kot so na primer vzmeti zadnje preme na vozilu Sprinter iz umetne mase, ojačene s steklenimi vlakni, ki maso vozila zmanjšajo za pribl. 12 kg. Zračni upor lahko med drugim optimizirate s kolikor je mogoče zaprtim dizajnom platišč in s priključnimi deli ter oblogami spodnje strani vozila, ki ugodno vplivajo na zračne tokove. Kotalni upor je mogoče na primer zmanjšati z ustrezno optimiziranimi pnevmatikami. Tako lahko vozilo opremite tako za zagotavljanje največje funkcionalnosti in udobja kot tudi najnižje porabe goriva.