WLTP in RDE I Mercedes-Benz

WLTP in RDE – nova preizkusna postopka.

Tudi postopki certificiranja se starajo. Zato bo »globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila«, na kratko postopek WLTP, nadomestil postopek NEDC za ugotavljanje vrednosti porabe in emisij. Novi evropski vozni cikel (NEDC), ki se v Evropi uporablja od leta 1992, je bil sprva zasnovan kot teoretična preizkusna vožnja. Sodoben postopek certificiranja pa bi moral zagotavljati kolikor je mogoče realne vrednosti. Teh zahtev postopek NEDC ne izpolnjuje več. Zato je iniciativa ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) razvila postopek WLTP. Novi cikel WLTP temelji na empirično zbranih realnih podatkih o vožnji v Aziji, Evropi in ZDA, zaradi česar je veliko bolj reprezentativen.

Med novim postopkom certificiranja se najprej izmerijo emisije škodljivih snovi ob realni uporabi vozila na cesti: za najnovejše emisijske razrede Euro 6c, Euro 6d-TEMP in Euro 6d certificiranje WLTP v laboratoriju dopolnjuje meritev emisij škodljivih snovi na cesti. Določitev »dejanskih emisij, ki nastanejo pri vožnji«, na kratko RDE, zagotavlja, da mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov in število delcev niso upoštevani le pod laboratorijskimi pogoji, ampak tudi v dejanskem cestnem prometu.

Bolj transparentno in bližje porabi na cesti.

Postopek WLTP znatno zmanjša razliko med vrednostmi, določenimi na preizkusni napravi, in realnimi vrednostmi porabe. Za to poskrbi novi vozni cikel, ki bolje ponazarja sodobne vozne profile. Poleg tega je treba vrednosti porabe dokazati za vsako posamezno vozilo. To pomeni, da se pri ugotavljanju vrednosti za certifikat upoštevajo masa, zračni in kotalni upor ter dodatna oprema. Temu se pridruži še določitev »dejanskih emisij, ki nastanejo pri vožnji«, na kratko RDE, ki zagotavlja, da mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov in število delcev niso upoštevani le pod laboratorijskimi pogoji, ampak tudi v dejanskem cestnem prometu.

Postopek WLTP pa kljub temu ne more zagotoviti »individualnih« vrednosti porabe. Ostaja torej standardiziran preizkuševalni cikel, s katerim ni mogoče določiti porabe, ki jo ustvarijo posamezni vozniki. Dejanska poraba vozila na cesti je znatno odvisna od individualnega sloga vožnje, profila poti, gostote prometa, natovorjenosti vozila in zunanjih vplivov, kot so temperature. Tega s standardiziranimi testiranji ni mogoče reproducirati.

Pregled WLTP in RDE

Vrste emisij

Manj emisij škodljivih snovi za boljšo kakovost zraka.

Prehodno obdobje

Različni termini prehoda v EU.

WLTP

Bolj realna ocena porabe in emisij: novi postopek WLTP.

Posledice za stranke

Enotno certificiranje, različna obdavčitev.

RDE

Merjenje delcev in ogljikovih emisij na cesti: dejanske emisije, ki nastanejo pri vožnji (RDE).

Vozni slog

Pametno vozite in gorivo prihranite. Optimizacija učinkovitosti z voznim slogom.