Asistent pazljivosti ATTENTION ASSIST

Voznika opozarja na preutrujenost.

Analizira ustrezne parametre, s katerimi prepoznava utrujenost voznika.

ATTENTION ASSIST lahko pomaga preprečiti kinkanje in s tem predvsem pri dolgih vožnjah in ponoči prispeva k večji varnosti med vožnjo. Če sistem zazna značilne znake preutrujenosti ali nepozornosti, voznika vizualno in zvočno opozori ter mu predlaga počitek. Med vožnjo sistem analizira način upravljanja volana in ustvari individualni profil voznika.


Petstopenjski barvni stolpični diagram prikazuje trenutno stanje voznikove pozornosti na večnamenskem prikazovalniku kombiniranega instrumenta. Če sistem ATTENTION ASSIST zazna, da voznik ni pozoren, predlaga počitek, tako da prikaže simbol s skodelico kave in predvaja opozorilni ton. Sistem je aktiven pri hitrostih med 60 in 200 km/h in ga je na kombiniranem inštrumentu mogoče nastaviti na želeno občutljivost ali izklopiti.