Aktivni asistent za ohranjanje smeri

Varno po začrtani poti.

Aktivni asistent za ohranjanje smeri lahko pomaga preprečiti nezgode z zaznavanjem nenamernega odstopanja od vozišča in opozarjanjem voznika in po potrebi posegom v krmiljenje. Pri tem imate vedno nadzor: če aktivno krmilite, zavirate ali pospešujete, sistem ne posega. Aktivni asistent za ohranjanje smeri zazna nenamerno vožnjo čez prekinjeno ali polno črto ali rob cestišča in vas opozori z vibriranjem volana. Če se ne odzovete in ne spremenite smeri, sistem poseže v krmiljenje, da vozilo vrne v vozni pas. Posegi v krmiljenje so neodvisni od zaznanega nasproti vozečega prometa.