Aktivni zavorni asistent

Lahko zmanjša nevarnost nezgode.

Aktivni zavorni asistent na primer lahko preprečuje trke s sprednjimi vozili in vozili ali pešci s strani oziroma omili posledice nezgod. Tako se izboljša vaša varnost, kot tudi varnost drugih udeležencev v prometu. Aktivni zavorni asistent je varnostni sistem na osnovi radarja in kamer. Optično in zvočno vas opozarja, če se približujete sprednjemu vozilu ali stoječemu predmetu s hitrostjo, pri kateri je trk verjeten. Ko začnete zavirati, lahko sistem samodejno ustrezno zavira, da prepreči trk ali zmanjša njegovo intenzivnost.