Pomoč pri vožnji in varnost

PRE-SAFE Plus

Pomoč pri vožnji in varnost

PRE-SAFE Plus

Večja zaščita ob grozečem trku v zadek.

Slika ponazarja funkcijo sistema PRE-SAFE® PLUS, ki lahko ob grozečem trku v zadek sproži preventivne ukrepe za zaščito potnikov.
Ponovni ogled

Večja zaščita ob grozečem trku v zadek.

Sistem PRE-SAFE® PLUS lahko ob grozečem trku v zadek sproži preventivne ukrepe za zaščito potnikov.

Sistem PRE-SAFE® PLUS lahko ob grozečem trku v zadek sproži preventivne ukrepe za zaščito potnikov.

Če zazna nevarnost naleta, PRE-SAFE® PLUS aktivira zadnje opozorilne utripalke, da voznika v vozilu za vami opozori z visoko frekvenco utripanja. Če vozilo stoji, lahko aktivno zviša zavorni tlak in tako zmanjša obremenitev potnikov med trkom.

Med druge preventivne ukrepe spada na primer še reverzibilno zategovanje varnostnega pasu pri vozniku in sovozniku, s čimer ju varnostni pas bolje zadrži in tako pripravi na primer trka.

Na voljo samo kot sestavni del paketa z asistentom Plus za vožnjo.