Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Na sliki si lahko ogledate simulacijo z vozilom Mercedes-Benz in dvema prometnima znakoma.
Ponovni ogled

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Sistem lahko prepozna in pokaže hitrostne omejitve, prepovedane uvoze ter prepovedi prehitevanja in njihove ukinitve. Če v ulico zapeljete iz prepovedane smeri, se v primeru ustrezno postavljenih prometnih znakov prikaže vizualno in zvočno opozorilo.