Pomoč pri vožnji in varnost

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Pomoč pri vožnji in varnost

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov prikaže zaznano dovoljeno največjo hitrost z ustreznim prometnim znakom v kombiniranem instrumentu.
Ponovni ogled
Asistent za prepoznavanje prometnih znakov pri prepovedi uvoza prikaže ustrezen prometni znak v kombiniranem instrumentu.
Ponovni ogled

Prepozna, kaj je dovoljeno.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna in prikaže hitrostne omejitve, prepovedane uvoze, prepovedi prehitevanja in njihove ukinitve.

Prepozna, kaj je dovoljeno.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna in prikaže hitrostne omejitve, prepovedane uvoze, prepovedi prehitevanja in njihove ukinitve.

Voznik ima tako učinkovito podporo pri upoštevanju prometnih predpisov, varnost vožnje pa je večja. To velja še posebej za dolge monotone vožnje, kjer se prometni znaki izmenjujejo, na območjih z deli na cesti ali v tujih mestih.

Na voljo samo v paketu.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov in posamezne funkcije niso na voljo v vseh državah. Vizualno in zvočno opozorilo pri napačnem uvozu pri ustreznih označbah je za zdaj na voljo samo v Nemčiji.