Pomoč pri vožnji in varnost

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Pomoč pri vožnji in varnost

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

Prepozna, kaj je dovoljeno.

Na sliki je prikaz asistenta za prepoznavanje prometnih znakov v kombiniranem instrumentu kupeja Mercedes-Benz razreda GLE.
Ponovni ogled
Na sliki je prikaz asistenta za prepoznavanje prometnih znakov v kupeju Mercedes-Benz razreda GLE pri napačnem uvozu.
Ponovni ogled

Prepozna, kaj je dovoljeno.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna in prikaže hitrostne omejitve, prepovedane uvoze, prepovedi prehitevanja in njihove ukinitve.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna in prikaže hitrostne omejitve, prepovedane uvoze, prepovedi prehitevanja in njihove ukinitve.

Voznik ima tako učinkovito podporo pri upoštevanju prometnih predpisov, varnost vožnje pa je večja. To velja še posebej za dolge monotone vožnje, kjer se prometni znaki izmenjujejo, na območjih z deli na cesti ali v tujih mestih.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov in posamezne funkcije niso na voljo v vseh državah. Vizualno in zvočno opozorilo za napačen uvoz pri ustreznih označbah je za zdaj na voljo samo v Nemčiji.