Pomoč pri vožnji in varnost

PRE-SAFE® PLUS.

Pomoč pri vožnji in varnost

PRE-SAFE® PLUS.

Ščiti pred in med trkom v zadek.

Posnetek od zgoraj kaže dve vozili Mercedes-Benz s shematskim prikazom senzorjev, s katerimi sistem PRE-SAFE® PLUS zazna nevarnost trka v zadek.
Ponovni ogled

Če sistem zazna nevarnost naleta, izvede zaščitne ukrepe.

Ščiti pred in med trkom v zadek.

Sistem PRE-SAFE® PLUS lahko ob grozečem trku v zadek sproži preventivne ukrepe za zaščito potnikov.

Sistem PRE-SAFE® PLUS lahko ob grozečem trku v zadek sproži preventivne ukrepe za zaščito potnikov.

Če zazna nevarnost naleta, PRE-SAFE® PLUS aktivira zadnje opozorilne utripalke, da voznika v vozilu za vami opozori z visoko frekvenco utripanja. Če vozilo stoji, lahko aktivno zviša zavorni tlak in tako zmanjša obremenitev potnikov med trkom.

Nadaljnje preventivne ukrepe predstavlja povratno zategovanje varnostnega pasu, ki voznika in sovoznika stabilizira na sedežu in ju boljše zavarujejo v primeru trka.