Asistent pazljivosti ATTENTION ASSIST

Asistent pazljivosti ATTENTION ASSIST

Slika prikazuje ponazoritev ATTENTION ASSIST v kombiniranem inštrumentu.
Ponovni ogled

Ta sistem lahko zlasti na dolgih vožnjah in med nočno vožnjo poveča varnost vožnje. ATTENTION ASSIST na podlagi voznikovega krmiljenja prepozna tipične znake utrujenosti in nepozornosti ter ga vizualno in zvočno opozori na nevarnost, da bi za hip zaspal.