Varčna poraba goriva in emisije CO2.

Poraba in emisije


Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2

in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil Mercedes-Benz in smart.

Poraba in emisije


Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil Mercedes-Benz.

Oglejte si priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil Mercedes-Benz in smart. Poleg vrednosti porabe goriva ter izpusta CO2 za vsa vozila Mercedes-Benz vam ponujamo tudi nekaj nasvetov za varčnejšo ter "okolju prijaznejšo" vožnjo.

Varčna poraba goriva in emisije CO2

Na porabo goriva, emisije CO2 in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.