Finančne olajšave in ugodnosti ob nakupu električnih vozil.


Subvencije za električna vozila 2022*


Subvencije za električna vozila 2022*

7. 1. 2022, ko je bil v Uradnem listu RS objavljen zaključek javnega poziva 85SUB-EVPO20 za pravne osebe, so stopile v veljavo nove spremembe glede subvencioniranja električnih vozil. Subvencija pri nakupu vozil za pravne osebe je ukinjena. Po novem pa je možen odbitek DDV pri nakupu vozil do 80.000 EUR bruto. 

Fizične osebe lahko po novih pogojih ob nakupu popolnoma električnega novega vozila prejmete do 4.500 EUR subvencije** Eko sklada, ob nakupu testnega električnega vozila pa do 3.500 EUR subvencije**.

Subvencije za fizične osebe


Finančne olajšave in ugodnosti Eko sklada** za fizične osebe

Z namenom ohranjanja okolja Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude ob nakupa novega 100 % električnega vozila. Višina subvencij za električna vozila v letu 2022 za fizične osebe:

Subvencije za fizične osebe


Finančne olajšave in ugodnosti Eko sklada** za fizične osebe

Z namenom ohranjanja okolja Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude ob nakupa novega 100 % električnega vozila. Višina subvencij za električna vozila v letu 2022 za fizične osebe:

Do 4.500 €

za nove 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) 

Do 3.500 €

za testne 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1)

Spoznajte naša električna vozila Mercedes-EQ


Obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 - nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam).

** Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti. Z novim javnim pozivom pa je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 EUR bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije (v kolikor prodajalec omogoča najem baterije).

Subvencionirano financiranje


Eko sklad subvencionirano financiranje za fizične in pravne osebe

Subvencionirano financiranje


Eko sklad subvencionirano financiranje za fizične in pravne osebe

 • Za 100% električna in hibridna vozila (z izpusti C02, manjšimi od 85 g/km (WLTP) lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %).
 • Obvestilo o javnem pozivu 65OB19 (krediti za fizične osebe) najdete na naslednji povezavi: www.ekosklad.si
 • Obvestilo o javnem pozivu 66PO21 (krediti za pravne osebe) najdete na naslednji povezavi: www.ekosklad.si

Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Eko sklada, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. 

Oddaja vloge na Eko sklad


Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije

Subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo lahko zaprosite po nakupu vozila s predpisanim obrazcem - vlogo, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije.

Oddaja vloge na Eko sklad


Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije

Subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo lahko zaprosite po nakupu vozila s predpisanim obrazcem - vlogo, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila za fizične osebe:

 • nakup in registracija novega električnega vozila,
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja prek elektronske pošte ali po navadni pošti),
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece,
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe.

Vlogo lahko oddate po pošti ali eletronsko na elektronski naslov vloge@ekosklad.si, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga, vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. 

Dokumentacija za Eko sklad


Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije za fizične osebe

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo je potrebno vlogo po nakupu vozila oddati skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti. 

Dokumentacija za Eko sklad


Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije za fizične osebe

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo je potrebno vlogo po nakupu vozila oddati skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti. 

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične osebe:
 • izpolnjena vloga za Eko sklad,
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu,
 • kopija prometnega dovoljenja,
 • kopija potrdila o skladnosti vozila.

Kredit za hibridna vozila


Kredit za hibridna vozila 2022

Eko sklad ne dodeljuje subvencij za hibridna vozila, omogoča pa kredit v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km).

Kredit za hibridna vozila


Kredit za hibridna vozila 2022

Eko sklad ne dodeljuje subvencij za hibridna vozila, omogoča pa kredit v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km).

Kredit za hibridna vozila 2022

Subvencije za pravne osebe


Finančne olajšave in ugodnosti za pravne osebe 2022

Subvencije za pravne osebe


Finančne olajšave in ugodnosti za pravne osebe 2022
 • Možnost odbitka DDV

  Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila.*** Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 EUR (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

  Novost v letu 2022 - možnost odbitka DDV pri nakupu za PRAVNE OSEBE:***

  • pri nakupu novih 100% električnih vozil z vrednostjo do 80.000 €
  • pri servisiranju in nakupu nadomestnih delov za vozila
 • Boniteta za električna vozila 2022 0 EUR

  Boniteta za električna vozila po novem znaša za zasebno uporabo službenega električnega vozila 0 evrov, ne glede na vrednost vozila. Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Točne informacije najdete v noveli Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. 

  Novost – odpravljena boniteta za električna vozila 2022.

  • Električni avtomobili: boniteta 0 EUR
   (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)

* Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Eko sklada, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije na tej spletni strani glede pridobitve subvencije so izključno informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Eko sklada. Družba Star Import, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Eko sklada, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

** Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti. Z novim javnim pozivom pa je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 EUR bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije (v kolikor prodajalec omogoča najem baterije).

*** Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 EUR (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.