Finančne olajšave in ugodnosti ob nakupu električnih vozil.


Subvencije za električna vozila 2023*


Subvencije za električna vozila 2023*

Ko je bil v Uradnem listu RS objavljen zaključek javnega poziva 101SUB-EVPO22 za pravne osebe, so stopile v veljavo nove spremembe glede subvencioniranja električnih vozil. Po novem je možna subvencija tudi za PRAVNE OSEBE, ki niso DDV zavezanci (npr. manjši podjetniki).*

Fizične osebe lahko ob nakupu popolnoma električnega novega vozila prejmete do 4.500 EUR subvencije** Eko sklada, ob nakupu testnega električnega vozila pa do 3.500 EUR subvencije**. Za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna.

Subvencije za fizične in pravne osebe (ki ustrezajo pogojem razpisa)


Finančne olajšave in ugodnosti Eko sklada** za fizične osebe

Z namenom ohranjanja okolja Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude ob nakupa novega 100 % električnega vozila. Višina subvencij za električna vozila v letu 2023 za fizične osebe:

Subvencije za fizične in pravne osebe (ki ustrezajo pogojem razpisa)


Finančne olajšave in ugodnosti Eko sklada** za fizične osebe

Z namenom ohranjanja okolja Eko sklad fizičnim osebam nudi finančne spodbude ob nakupa novega 100 % električnega vozila. Višina subvencij za električna vozila v letu 2023 za fizične osebe:

Do 4.500 €

za nove 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) 

Do 3.500 €

za testne 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1)

Spoznajte naša električna vozila Mercedes-EQ


Obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 - nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam). 

Obvestilo o javnem pozivu (101SUB-EVPO22 - nepovratne finančne spodbude pravnim osebam).

** Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti. Najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, je omejena na največ 65.000 EUR bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije (v kolikor prodajalec omogoča najem baterije).

Subvencionirano financiranje


Eko sklad subvencionirano financiranje za fizične in pravne osebe

Subvencionirano financiranje


Eko sklad subvencionirano financiranje za fizične in pravne osebe

 • Za 100% električna in hibridna vozila****  (z izpusti C02, manjšimi od 85 g/km (WLTP) lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero - trimesečni EURIBOR +1,3 %).
 • Obvestilo o javnem pozivu 65OB19 (krediti za fizične osebe) najdete na naslednji povezavi: www.ekosklad.si
 • Obvestilo o javnem pozivu 66PO21 (krediti za pravne osebe) najdete na naslednji povezavi: www.ekosklad.si

****V veljavi je javni poziv 67OB22: za električna in hibridna vozila, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje.

Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Eko sklada, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno.

Oddaja vloge na Eko sklad


Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije

Subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo lahko zaprosite po nakupu vozila s predpisanim obrazcem - vlogo, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije.

Oddaja vloge na Eko sklad


Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije

Subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo lahko zaprosite po nakupu vozila s predpisanim obrazcem - vlogo, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila za fizične osebe:

 • nakup in registracija novega električnega vozila,
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja prek elektronske pošte ali po navadni pošti),
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece,
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe.

Vlogo lahko oddate po pošti ali eletronsko na elektronski naslov vloge@ekosklad.si, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga, vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. 

Dokumentacija za Eko sklad


Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije za fizične osebe

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo je potrebno vlogo po nakupu vozila oddati skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti. 

Dokumentacija za Eko sklad


Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije za fizične osebe

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo je potrebno vlogo po nakupu vozila oddati skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti. 

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične osebe:
 • izpolnjena vloga za Eko sklad,
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu,
 • kopija prometnega dovoljenja,
 • kopija potrdila o skladnosti vozila.

Kredit za hibridna vozila


Kredit za hibridna vozila 2023

Eko sklad ne dodeljuje subvencij za hibridna vozila, omogoča pa kredit v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km).

Kredit za hibridna vozila


Kredit za hibridna vozila 2023

Eko sklad ne dodeljuje subvencij za hibridna vozila, omogoča pa kredit v primeru nakupa hibridnega vozila (električna in hibridna vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km).

Kredit za hibridna vozila 2022

Subvencije za pravne osebe


Finančne olajšave in ugodnosti za pravne osebe 2023

Subvencije za pravne osebe


Finančne olajšave in ugodnosti za pravne osebe 2023

 • Možnost odbitka DDV

  Ugodnosti v letu 2023 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila.*** Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 EUR (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride.

  Novost v letu 2023: dne 30. 12. 2022 je bila v Uradnem listu RS št. 166/2022 objavljena sprememba javnega poziva 101SUB-EVPO22 in sicer se med upravičene osebe za pridobitev subvencije oz. spodbude štejejo tudi pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV. Za pravne osebe, ki niso DDV zavezanci, so na voljo subvencije ob nakupu električnih vozil zgolj za nova in predelana vozila, ne pa za testna. 

  Kljub temu je za pravne osebe, ki ustrezajo pogojem razpisa, na voljo tudi subvencija ob nakupu električnih vozil (za nova in predelana vozila, ne pa za testna). Subvencija za novo e-vozilo M1 je tako tudi za nekatere preostale pravne osebe, ne samo za tiste, ki niso DDV zavezanci. Preko javnega poziva 101SUB-EVPO22 so subvencije na voljo za pravne osebe:

  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna,
  • nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije,
  • pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena ZDDV1, to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov,
  • pravne osebe zasebnega prava, ki niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.
 • Boniteta za električna vozila 2023 0 EUR

  Boniteta za električna vozila za zasebno uporabo službenega električnega vozila znaša 0 evrov, ne glede na vrednost vozila. Boniteta za službena vozila je tako brez omejitve - največja vrednost vozila z DDV ni več omejena na 60.000 €. Točne informacije najdete v noveli Zakona o dohodnini, kjer je bila v uradnem listu RS potrjena omenjena davčna spodbuda za električna vozila. 

  Odpravljena boniteta za električna vozila.

  • Električni avtomobili: boniteta 0 EUR
   (za primerjavo: bencinska in dizelska vozila kar 1,5 %)

Podjetje Star Import, d.o.o. ne odgovarja za navedene in predstavljene informacije na tej spletni strani in za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratnih finančnih sredstev. Navedeni podatki so zgolj informativni in okvirni. Vse natančne in podrobnejše informacije najdete na spletni strani Eko sklada.

* Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Eko sklada, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije na tej spletni strani glede pridobitve subvencije so izključno informativne narave in temeljijo na podatkih, objavljenih na spletni strani Eko sklada. Družba Star Import, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh Eko sklada, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

** Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti. Z novim javnim pozivom pa je najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 EUR bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije (v kolikor prodajalec omogoča najem baterije).

*** Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100% električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 EUR (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100% električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. 

**** V veljavi je javni poziv 67OB22: za električna in hibridna vozila, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje.