Financiranje vozil Mercedes-Benz

V sodelovanju z NLB Leasing vam ponujamo atraktivne storitve financiranja in zavarovanja po vaši meri.
Naš zanesljiv partner se prilagaja vašim potrebam in ponuja različne oblike financiranj za vaše vozilo.

NLB Leasing

Oblike financiranja

Finančni leasing
Finančni leasing je najpogostejša oblika leasinga, primerna tako za fizične kakor pravne osebe. Jemalec leasinga se že ob sklepu pogodbe odloči, da želi na koncu odplačilne dobe z odkupom lastniške opcije postati pravni lastnik predmeta pogodbe (avtomobila, stanovanja, hiše, plovila, itd.). Pravni lastnik predmeta pogodbe do poplačila vseh anuitet ter odkupne opcije, pa je leasingodajalec.

Operativni leasing
Operativni leasing je namenjen tistim strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta pogodbe. Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetni posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin. Ob izteku pogodbe lahko najem podaljšajo, predmet pogodbe vrnejo ali odkupijo.

Bilančno-davčni vidik operativnega leasinga (pravne osebe)
Leasingojemalec lahko koristi vse prednosti izvenbilančnega financiranja. Celotna najemnina predstavlja bilančni odhodek in posledično znižuje davčno osnovo pri obračunu davka na dohodek.