Iskanje

Garancija MobiloLife družbe Mercedes-Benz

V primeru nezgode

* Izjeme/posebnosti:

Za vozila, prodana v Nemčiji, MobiloLife še vedno velja tudi za prvo registracijo po 31. 3. 2008. Za Bolgarijo, Hrvaško in Romunijo MobiloLife velja samo za vozila s prvo registracijo od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2008. Za Estonijo, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Slovaško, Slovenijo in Ciper (območje EU) MobiloLife velja samo za vozila s prvo registracijo od 1. 5. 2004 do 31. 3. 2008.

** Pri upoštevanju pogojev MobiloLife, ki veljajo za vaše vozilo.

*** Alternativno nadomestnemu vozilu. Prevzamemo stroške do največ 400 EUR po osebi za pot tja in nazaj.