Iskanje

Mercedes-Benz začenja novo leto z več kot 18-% rastjo in rekordno prodajo

  • Mercedes-Benz je prejšnji mesec dostavil 178.467 vozil po vsem svetu (+18,3 %), kar je največ do sedaj v mesecu januarju
  • V azijsko-pacifiški regiji je zabeležil 30-% rast
  • Tudi uspeh na Kitajskem še traja: s skoraj 59.000 prodanimi vozili in približno 40-% rastjo je bilo v mesecu januarju v primerjavi s prejšnjim najboljšim mesecem prodanih 12.000 enot več
  • Prodaja limuzin in karavanov razreda E-je narasla za skoraj 75 %  

Prodaja vozil Mercedes-Benz po posameznih regijah in trgih

Prodaja vozil Mercedes-Benz po modelih

Model smart

Pregled prodaje oddelka za osebna vozila Mercedes-Benz

Januar 2017 Sprememba v % Na januar 2017 Sprememba v %
Mercedes-Benz 178.467 +18,3 178.467 +18,3
smart 9.649 +3,5 9.649 +3,5
Osebna vozila Mercedes-Benz 188.116 +17,5 188.116 +17,5
         
Prodaja vozil Mercedes-Benz po regijah/trgih        
Evropa 61.67 +12,3 61.67 +12,3
– od tega v Nemčiji 18.017 +14,2 18.017 +14,2
Azija in Pacifik 82.583 +30,2 82.583 +30,2
– od tega na Kitajskem 58.799 +39,3 58.799 +39,3
NAFTA 30.001 +6,4 30.001 +6,4
– od tega v ZDA 25.527 +3,5 25.527 +3,5

Opomba: Prodaja znamke Mercedes-Benz po regijah, trgih in modelih predstavlja samo del celotne prodaje Mercedes-Benz, saj je mogoče, da je model vključen v različne segmente. Pri skupnem števili prodanih vozil Mercedes-Benz je možnost dvojnega štetja modelov izključena.

Napovedne izjave: Ta dokument vsebuje napovedne izjave, ki odražajo naše trenutne poglede na prihodnje dogodke. Napovedne izjave je mogoče prepoznati po besedah, kot so »napovedujemo«, »predvidevamo«, »verjamemo«, »ocenjujemo«, »nameravamo«, »bi lahko«, »pričakujemo«, »načrtujemo«, »bi morali« in podobno. Te izjave so podvržene številnim tveganjem in negotovostim, vključno z neugodnimi spremembami svetovnih ekonomskih razmer, še posebej v smislu upada povpraševanja na naših najpomembnejših trgih, poslabšanjem naših možnosti refinanciranja na posojilnih in finančnih trgih; primeri višje sile, vključno z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, političnimi nemiri, oboroženimi konflikti, industrijskimi nesrečami in njihovimi posledicami na našo prodajo, nabavo, proizvodnjo ali finančne storitve; spremembami deviznih tečajev; spremembami povpraševanja strank po manjših, cenejših vozilih; morebitnim zmanjšanjem sprejemanja naših proizvodov ali storitev, kar omejuje našo možnost doseganja cen in ustreznega izkoristka naših proizvodnih zmogljivosti; zvišanjem cen goriva ali surovin; motnjami v proizvodnji zaradi pomanjkanja materialov, stavk ali insolventnosti dobaviteljev; padcem cen nadaljnje prodaje rabljenih vozil; učinkovitim izvajanjem ukrepov za zmanjšanje stroškov in optimizacijo učinkovitosti; poslovnimi obeti podjetij, v katerih imamo bistven delež v lastniškem kapitalu; uspešno izvedbo strateškega sodelovanja in ustanavljanjem mešanih podjetij; spremembami zakonov, predpisov in vladnih politik, posebej tistih, ki zadevajo emisije vozil, porabo goriva in varnost; razreševanjem tekočih vladnih preiskav ali preiskav, ki jih zahtevajo vlade in zaključevanjem tekočih ali napovedanih pravnih postopkov; in drugim tveganjem in negotovostim, ki so podane v aktualnem letnem poročilu pod naslovom »Poročilo o tveganjih in priložnostih«. Če se uresniči katero koli od zgoraj naštetih tveganj ali negotovosti ali če se predpostavke katere koli napovedne izjave izkažejo za netočne, se lahko dejanske posledice materialno razlikujejo od tistih, ki jih navajamo ali posredno izražamo v teh izjavah. Napovednih izjav ne nameravamo posodobiti in tega nismo dolžni storiti, saj so osnovane izključno na okoliščinah na dan objave.

Daimler v pregledu: Družba Daimler AG je eno izmed najuspešnejših avtomobilskih podjetij na svetu. Z oddelki za osebna vozila Mercedes-Benz, tovorna vozila Daimler, dostavna vozila Mercedes-Benz, avtobuse Daimler in finančne storitve Daimler je skupina Daimler eden največjih proizvajalcev premium avtomobilov in največji proizvajalec gospodarskih vozil na svetu. Oddelek za finančne storitve Daimler ponuja storitve financiranja, lizinga, upravljanja voznega parka, zavarovanja, finančnih naložb, kreditnih kartic in inovativne mobilnosti. Ustanovitelja podjetja, Gottlieb Daimler in Carl Benz, sta se zapisala v zgodovino z izumom avtomobila leta 1886. Daimler, kot pionir na področju avtomobilskega inženiringa, tudi danes oblikuje prihodnost mobilnosti: Skupina se osredotoča na inovativne in zelene tehnologije ter varne in vrhunske avtomobile, ki privlačijo in navdušujejo. Daimler tako vlaga v razvoj alternativnih pogonskih sklopov z dolgoročnim ciljem vožnje brez emisij: od hibridnih vozil do električnih vozil, ki jih poganja baterija ali gorivne celice. Podjetje prav tako sledi ideji vožnje brez nezgod in konceptu inteligentne povezljivosti s ciljem samodejne vožnje vozil. To je samo en primer, kako Daimler sprejema izziv družbene in okoljske odgovornosti. Daimler prodaja svoja vozila in storitve v skoraj vseh državah sveta in ima proizvodne obrate v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Afriki. Trenutni portfelj blagovnih znamk, poleg najvrednejše avtomobilske blagovne znamke Mercedes-Benz ter Mercedes AMG, Mercedes-Maybach in Mercedes me, vključuje tudi blagovne znamke smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra in Thomas Built Buses ter blagovne znamke finančnih storitev Daimler: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial, moovel, car2go in mytaxi. Družba kotira na borzah v Frankfurtu in Stuttgartu (borzna oznaka: DAI). Leta 2015 je skupina prodala približno 2,9 milijona vozil in zaposlovala 284.015 ljudi; skupni prihodki: 149,5 milijarde evrov; poslovni izid pred obrestmi in davki (EBIT): 13,2 milijarde evrov.