Iskanje

Še več – AMG

Vozilo brez primere

[1] Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru v skladu s trenutno veljavno Uredbo (ES) 595/2009.

[2] Navedene vrednosti o porabi goriva in izpustih CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanim postopkom merjenja (5, 6, 6a. podčlen 2. člena trenutno veljavne nemške Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil (Pkw-EnVKV). Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni izključno primerjavi med posameznimi tipi vozil.