Iskanje

Novo vozilo All-Terrain razreda E

Napredno in inovativno.

[1] Novo vozilo All-Terrain razreda E bo predvidoma mogoče naročiti od 1. četrtletja 2017.

[2] Navedene vrednosti o porabi goriva in izpustih CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Uredba [ES] 715/2007). Podatki ne veljajo za točno določeno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so navedeni samo za primerjavo med različnimi tipi vozil.

Karavan razreda E

Privlačnost

Vsi podatki

Svetovanje in nakup