Iskanje

Okolje – hitreje v prihodnost

Okolju prijazni koncepti

Ukrepi BlueEFFICIENCY

Prikaz funkcije ECO

Učinkovite tehnologije pri razredu B

Okoljski certifikat

(B 180 BlueEFFICIENCY Edition: kombinirana poraba goriva: 3,6 l/100 km, kombinirani izpust CO2: 94 g/km; B 200 NGD: kombinirana poraba goriva: 4,4–4,3 (4,3–4,2) kg/100 km, kombinirani Izpust CO2: 119–117 (117–115) g/km)[1]

Vrednosti v oklepajih veljajo za samodejni menjalnik.

[1] Navedene vrednosti o porabi goriva in izpustih CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Uredba [ES] 715/2007). Podatki ne veljajo za točno določeno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so navedeni samo za primerjavo med različnimi tipi vozil.