Iskanje

Čista, varna, predvsem pa športno dinamična vožnja

Za najboljše, kar nas čaka.

Vrednosti v oklepajih veljajo za samodejni menjalnik.

[1] Navedene vrednosti o porabi goriva in izpustih CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanim postopkom merjenja (trenutno veljavna Uredba [ES] 715/2007). Podatki ne veljajo za točno določeno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so navedeni samo za primerjavo med različnimi tipi vozil.

Razred B

Privlačnost

Vsi podatki

Svetovanje in nakup