Iskanje

Odgovornost in trajnost.

Mercedes-Benz Business Solutions pomeni pogled naprej – tako z ekonomičnega kot ekološkega vidika. Združujemo oba cilja. To dosegamo z intenzivnimi raziskavami in hitrim vključevanjem rešitev v prakso, z okolju prijaznimi inovacijami v naših vozilih ter ukrepi za zaščito virov v naših proizvodnih procesih. Vožnja v enem od naših avtomobilov je zajamčeno odgovoren način prevoza.

  Razvoj izdelkov

  Kot pionirsko podjetje na področju razvoja avtomobilov prevzema Mercedes-Benz posebno odgovornost v zvezi s trajnostnim razvojem in okolju prijazno tehnologijo. Ta odgovornost se širi od stalne optimizacije proizvodnih procesov, ki ščitijo vire, do izdelave vozil z nizko porabo ter inovativnimi koncepti recikliranja.

  • BlueEFFICIENCY: Pod imenom BlueEFFICIENCY smo razvili učinkovite tehnologije in inovativne ukrepe za optimiziranje porabe goriva ter ravni izpustov. Te novosti so bivalentni pogon na zemeljski plin NGD, BlueTEC, motor BlueDIRECT najnovejše generacije in pogon HYBRID.
  • BlueTEC: Tehnologija BlueTEC, ki jo je razvilo podjetje Mercedes-Benz, temelji na najnovejših dizelskih motorjih z neposrednim vbrizgavanjem prek skupnega voda in ima vse prednosti takšnega pogonskega sistema.
  • BlueTEC HYBRID: Ena od rešitev za inteligentno kombinacijo različnih hibridnih modulov je E 300 BlueTEC HYBRID. Ta avtomobil, opremljen z novim štirivaljnim dizelskim motorjem, ustvarja potencial za večjo varčnost goriva s kombinirano nizko porabo samo 4,2 l/100 km.

  Usposabljanje za voznike ECO

  Upravljanje trajnostnega razvoja

  Zastavljamo si visoke standarde za okolju prijazno uporabo materialov in virov že zgodaj v proizvodnem procesu. To pomeni, da vedno nadziramo in izboljšujemo procese ter postopke. Vzpostavili smo tudi zmogljivo mrežo za vračila izdelkov in recikliranje.

  • Upravljanje z energijo in varstvo podnebja: Izpuste ogljikovega dioksida zmanjšujemo z uporabo različnih sistemov za upravljanje z energijo, okolju prijaznih sistemov ogrevanja in obnovljivih virov energije.
  • Nadzor onesnaževanja zraka: Sodobne tehnologije lakiranja in uporaba lakov na vodni osnovi so strategije, ki jih uporabljamo za zmanjševanje ravni emisij topil med proizvodnjo.
  • Ravnanje z odpadki: Pri ravnanju z odpadki se vedno držimo načela: izogibanje in recikliranje je boljše od odlaganja.
  • Ravnanje z vodo: V večini primerov se odpadna voda temeljito obdela in izpusti v kanalizacijo prek javnih sistemov odtokov.
  • Logistika in promet: Učinkovitejša logistika, kot je uporaba železniškega in ladijskega prometa, lahko pomaga pri zmanjševanju izpustov.
  • Zaščita pred hrupom: Vire in ravni hrupa v naših proizvodnih obratih nenehno nadzorujemo in znižujemo.
  • Ohranjanje, uporaba zemlje in raznolikost vrst: Z intenzivno uporabo obstoječega prostora lahko ustvarjamo odprta območja z visoko biotsko raznovrstnostjo.
  • Ohranjanje surovin: Naš dolgoročni cilj je učinkovita uporaba materialov, o možnostih recikliranja na koncu življenjskega cikla izdelkov pa razmišljamo že v fazi razvoja.
  • Certifikati za varovanje okolja: Leta 2005 je avtomobil razreda S postal prvi na svetu, ki mu je združenje TÜV podelilo certifikat okolju prijaznega vozila, kar pomeni skladnost s standardom ISO TR 14062. Od takrat je ta certifikat prejelo še enajst modelov Mercedes-Benz.